Menu Sluiten

Camerabewaking


Camerabewaking

Informatie over camerabewaking of CCTV.

Gesloten circuit televisie, ook wel CCTV genoemd, is de toepassing van elektronische camera´s om een vastgelegd beeld door te zenden naar een speciale ruimte, gewoonlijk op een beperkt aantal monitoren. Een camerasysteem met gesloten circuit wordt in verschillende omstandigheden gebruikt.

Het kan bijvoorbeeld door een luchtvaartmaatschappij worden gebruikt om de veiligheid van de passagiers te controleren en inbreuken op de veiligheid te voorkomen.

Het kan ook worden gebruikt in bedrijven, om winkeldiefstal en andere criminele activiteiten te voorkomen. CCTV kan ook worden geïnstalleerd om toezicht te houden op het verkeer in grote openbaarvervoerterminals, om illegaal dumpen van afval of zwerfvuil op te sporen, en om bestuurders te betrappen die de verkeersregels overtreden. In deze gevallen wordt gesloten televisiecircuits meestal gekoppeld aan een audiovisueel systeem om de politie of veiligheidsagenten te helpen bij het verzamelen van bewijsmateriaal.

Camerabewaking of cameratoezicht is het houden van toezicht op of in een gebouw, gebied of mensen met behulp van een bewakingscamera. Er zijn verschillende doelen voor cameratoezicht mogelijk, zoals handhaving van de openbare orde en veiligheid, maar ook verkeerstoezicht, tellingen van personen of voertuigen of crowd-control. Opgenomen beelden kunnen door de politie en het Openbaar Ministerie worden gebruikt voor opsporing en vervolging.

In het Engels worden dit soort systemen vaak closed circuit television of CCTV genoemd, maar dit soort systemen hoeven niet een gesloten circuit te zijn.

In zijn meest voorkomende vorm wordt gesloten televisiecircuits bediend door een operator in een kantoorgebouw. Bewakingscamera´s zijn verbonden met een opnameapparaat dat zich in het gebouw bevindt. De beelden die door de camera´s worden opgevangen, worden vervolgens doorgestuurd naar een monitor die wordt gecontroleerd door de bewakingsbeheerder. Vanaf deze monitor kan de beheerder alles bekijken wat door de camera´s is vastgelegd en gesprekken beluisteren.

De beelden en gesprekken kunnen op elk moment worden bekeken door iedereen die dat wenst.

Sommige vormen van gesloten tv-circuits zijn aangepast voor buitenlocaties. Dit is vooral gebruikelijk in gebieden met een hoge criminaliteit waar kans is op ongelukken door gebrek aan adequate verlichting en slecht weer. In dergelijke gebieden worden camera´s in een gesloten circuit gemonteerd op palen die op strategische plaatsen worden geplaatst.

De eigenaar van het pand kan niet alleen zien wat er in de onmiddellijke omgeving gebeurt, maar krijgt ook een volledig beeld van de omgeving, zonder iemand anders te waarschuwen voor de aanwezigheid van de bewakingsapparatuur.

Zoals eerder gezegd, zijn de voordelen van camerabewaking talrijk. In het geval van een beveiligings- of veiligheidssituatie is het mogelijk het risico van een misdrijf in een gebouw te verminderen. Voor bedrijven en andere organisaties is het mogelijk om diefstal of vandalisme te voorkomen. Ouders en voogden kunnen zo toezicht houden op hun kinderen wanneer die niet thuis zijn. Info over camerabewaking

Gegevens over Camerabewaking

Wat kunnen we nog vertellen over CCTV of camerabewaking.

Gesloten televisiecircuits zijn een uiterst veelzijdige vorm van bewaking. Het kan op een aantal verschillende manieren worden gebruikt.

Deze veelzijdigheid maakt het mogelijk het te gebruiken in een grote verscheidenheid van situaties waarin het moeilijk kan zijn toezicht te houden op de activiteiten in iemands gebouw of kamer.

Camerabewaking kan bijvoorbeeld worden gebruikt in een omgeving waar het moeilijk zou zijn om fysiek te controleren wat er gaande is. Het kan bijvoorbeeld moeilijker zijn om door muren heen naar gesloten tv-circuits te kijken dan om mensen in het gebouw fysiek te zien.

Een ander voordeel van camerabewaking is dat er geen extra apparatuur voor nodig is. Het kan bijvoorbeeld gemakkelijk worden geïnstalleerd aan het plafond van een kamer waar men vroeger een televisie nodig had om het te bekijken.

Zou de situatie echter omgekeerd zijn, dan zouden een camera en een televisie nodig zijn om de gesloten circuit TV-feed te bekijken die uit de kamer komt. In dat geval zouden de camera en de televisie via een kabel met elkaar moeten worden verbonden.

Camerabewaking vereist dus slechts één object dat moet worden bewaakt – de CCTV-camera. Dit maakt het voor een bedrijf of organisatie zeer gemakkelijk om een CCTV-systeem in een ruimte te installeren zonder dat er extra apparatuur zoals een televisie nodig is.

Meer info over camerabewaking nu op fbw.be.

Tags

Beeldopname Op Netwerk | Camera Op Netwerk | Camerabewaking Bedrijven | Camerabewaking Cctv | Camerabewaking Hotels | Camerabewaking Met Bewegingsopname | Camerabewaking |